OTM
Członkowie Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum założyli Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne, którego celem jest między innymi organizacyjne wsparcie działalności zespołu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie w dniu 11 grudnia 2003 r. i posiada osobowość prawną (KRS SR Olsztyn 0000182743).

Podstawowe zadania Stowarzyszenia, to:
 • popularyzacja różnych gatunków muzyki a szczególności śpiewu chóralnego
 • pielęgnowanie tradycji muzycznych Warmii i Mazur
 • upowszechnianie dorobku artystycznego zespołów muzycznych działających na terenie Warmii i Mazur
 • współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu edukacji kulturalnej

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez, między innymi:
 • organizowanie publicznych imprez artystycznych
 • roztaczanie opieki nad osobami uzdolnionymi muzycznie
 • organizowanie warsztatów i szkoleń dla muzyków i dyrygentów.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są głównie składki członkowskie, darowizny i dotacje.


Nasz adres:
Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne
10-117 Olsztyn, ul. 1-go Maja 5
tel. 089 524 90 32, fax 089 524 90 31
NIP 7393397221, REGON 519 595 684

Wpłat można dokonywać na konto Olsztyńskiego Towarzystwa Muzycznego:
Nordea Bank O/Olsztyn 92 1440 1228 0000 0000 0536 4687

Za każdą złotówkę wpłaconą na konto Towarzystwa z góry dziękujemy!Aktywna działalność Olsztyńskiego Towarzystwa Muzycznego nie byłaby możliwa bez życzliwego wsparcia naszych przyjaciół oraz instytucji:

Prezydenta Miasta Olsztyna

Urzędu Miasta Olsztyna
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki

Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie

Nordea Bank Polska S.A.

KRONIKA DZIAŁALNOŚCI OLSZTYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO


Od 2004 roku Towarzystwo współpracowało z Olsztyńskim Chórem Kameralnym Collegium Musicum pomagając zespołowi w organizacji koncertów oraz wyjazdów na konkursy i festiwale, w których Chór brał udział:
 • 8-11 lipca 2004 - Spittal/Drau (Austria), gdzie Collegium Musicum jako jedyny zespół z Polski brał udział w prestiżowym konkursie 41. Internationaler Chorwettbewerb
 • 27-30 września 2004 - Watykan/Rzym, gdzie zespół zaśpiewał na Audiencji Generalnej Ojca Świętego Jana Pawła II oraz dla Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich fra' Andrew Bertie'go
 • lipiec 2005 r. - koncert w Grosswallstadt w Niemczech
 • 2-4 kwietnia 2006 - współorganizowanie wykonań Requiem KV 626 W. A. Mozarta w Warszawie, Płońsku i Szydłowcu z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II wspólnie z Orkiestrą Sinfonia Viva pod dyr. Tomasza Radziwonowicza
 • 8-9 kwietnia 2006 - zorganizowane pod Honorowym Patronatem Metropolity Warmińskiego, księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza oraz Prezydenta Miasta Olsztyna, wykonania przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Ratzerburger Domchor oraz Deutsches Bachorchester z Niemiec, Pasji wg św. Jana J. S. Bacha w ramach Polsko - Niemieckiego Roku Kulturalnego 2006 (w Olsztynie i Gdańsku)
 • 2-8 lipca 2006 - 41 Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej w Barcelonie (41 Jornades Iternacionals de Cant Coral) współfinansowane przez Urząd Miasta Olsztyna oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "PROMOCJA POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ"
 • listopad 2006 - wykonanie w Ratzeburger Dom Messa da Requiem G. Verdiego przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Ratzeburger Domchor (Niemcy), Domchor z Uppsala (Szwecja) i Orkiestrę Filharmonii Szczecińskiej z okazji 20-lecia współpracy pomiędzy zespołami z Olsztyna i Ratzeburga, dyr. Neithard Bethke
 • Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • kwiecień 2007 - wykonanie Wielkiej Mszy h-moll J. S. Bacha w Ratzeburger Dom przez Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum, Domchor Uppsala (Szwecja), Ratzeburger Domchor (Niemcy) oraz Deutsches Bachorchester (Niemcy), dyr. Neithard Bethke  (Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej)


Rok 2005
W 2005 r. poza stałym patronatem nad działalnością koncertową Collegium Musicum w Polsce, Towarzystwo przeprowadziło także następujące projekty:
 • w maju 2005 r. było współorganizatorem wyjazdu i udziału Chóru CANTABILE Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Olsztynie podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego "Mundi Cantat" w Ołomuńcu w Czechach
 • jesienią 2005 r. Towarzystwo pomogło w wydaniu płyty Chóru Dziecięco - Młodzieżowego CANTICUM przy parafii św. Mikołaja w Sząbruku (organizacja projektu płyty i nagrania)


Rok 2006
 • 2-4 kwietnia 2006r. - współorganizacja wykonań Requiem KV 626 W.A. Mozarata w Warszawie,  Płońsku i Szydłowcu  z okazji rocznicy  śmierci Jana Pawała II wspólnie z Orkiestrą  Sinfonia Viva pod  dyr. Tomasza Radziwonowicza ("Jan Paweł II - In memoriam" w 1-szą rocznicę śmierci, Izabella Kłosińska (sopran), Małgorzata Pańko (mezzosopran), Rafał Bartmiński (tenor), Piotr Nowacki (bas.)
 • 8-9 kwietnia 2006 - współorganizacja  pod Honorowym Patronatem Metropolity Warmińskiego,  księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza oraz Prezydenta  Miasta Olsztyna wykonania przez Olsztyński  Chór Kameralny   Collegium Musicum ,  Ratzerburger Domchor oraz Deutsehes Bachorchester z Niemiec  "Pasji wg św. Jana "  Jana Sebastiana Bacha w ramach  Polsko - Niemieckiego Roku Kulturalnego 2006 ( które   stały  się  godnym  artystycznym uzupełnieniem  Uroczystości Wielkiego  Tygodnia zarówno  w Olsztynie, jak  i  Gdańsku)
 • Lipiec 2006 organizacja wyjazdu i udziału  Olsztyńskiego  Chóru  Kameralnego  Collegium  Musicum  w 41 Międzynarodowych  Dniach Muzyki  Chóralnej w Barcelonie - 2-8 lipca 2006
 • Sierpień  2006r - realizacja zadania finansowanego przez Urząd Miasta Olsztyna  w dziedzinie  edukacji kulturalnej mieszkańców Olsztyna  z uwzględnieniem  dzieci i młodzieży szklonej  poprze prezentację dzieła wokalno instrumentalnego  Zbigniewa Małkowicza POP ORATORIUM MIŁOSIERDZIE BOŻE  do  św.  Faustyny w wykonaniu chórów  Państwowej  Szkoły Muzycznej  w Olsztynie ,  solistów i  zespołu instrumentalnego Lumen  z Poznania
 • 25-26 listopada 2006r.- organizacja wyjazdu - wykonanie w Ratzeburger  Dom  Requiem G.Verdiego w dniach   przez Olsztyński  Chór  Kameralny ,   Ratzeburger Domchor i Orkiestrę  Filharmonii  Szczecińskiej  z okazji  20 - lecia współpracy pomiędzy zespołami  z Olsztyna  i  Ratzeburga-  dyrygent Neithard Bethke
 • grudzień  2006r. - realizacja nagrania  i  wydania płyty "Cicha noc" w wykonaniu  Collegium Musicum oraz Orkiestry Kameralnej  Olsztyńskiego  Towarzystwa Muzycznego ,  dyr.  Janusz Wiliński -  oraz koncert kolęd  w wykonaniu  Collegium  Musicum,  Chóru Collegium Bacalarum dyr.  Agata Wilińska, Dziecięco Młodzieżowego  Chóru  Cantabile  PSM w Olsztynie -  dyr.  Agata Wilińska, Najmłodszej  Sceny  Stojedynki - zespołu wokalnego Szkoły Społecznej  nr 101 w Olsztynie -  pod kierownictwem  Żanety Czerwonka


Rok  2007
 • 2 kwietnia 2007r. - organizacja wykonania Requiem KV 626 W.A. Mozarata w Olsztynie z okazji drugiej  rocznicy śmierci Jana Pawła II wspólnie z Orkiestrą Kameralna Olsztyńskiego  Towarzystwa Muzycznego  ("Jan Paweł II - In memoriam" w 2-szą rocznicę śmierci.
 • w kwietniu 2007r. odbyło się współorganizowane przez Towarzystwo  wykonanie Wielkiej  Mszy  H-Moll  J.S.Bacha w katedrze w Ratzeburgu - wykonawcy  Olsztyński  Chór Kameralny  Collegium Musicum,  Domchor Uppsala (Szwecja) , Ratzeburger Domchor oraz Deutsches Bachorchester - dyr.  Neithard Bethke.
 • na przełomie maja i czerwca 2007r. Towarzystwo i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Olsztynie  zrealizowało  projekt udziału Chóru  Dziecięco - Młodzieżowego  Cantabile z Olsztyna na Międzynarodowym  Festiwalu  Chóralnym  FESTA w Bratysławie
 • w czerwcu 2007r. odbyło się w Olsztynie organizowane przez Towarzystwo wykonanie Wielkiej  Mszy H-Moll  J.S.Bacha w katedrze w Olsztynie  - wykonawcy  Olsztyński  Chór Kameralny  Collegium Musicum,  oraz  orkiestr OTM Sinfonia Varmiensis  - dyr. Janusz Wiliński
 • w dniach 14-22 lipca 2007r. odbył  się  Olsztynie współorganizowany przez Towarzystwo IV Międzynarodowy  Kurs i Konkurs Gitarowy
 • październik 2007 - Filharmonia Narodowa W Warszawie- współorganizowany przez OTM koncert wraz z Sinfonia Viva dyr.  Tomasz Radziwonowicz - Requiem W.A.Mozart
 • listopad 2007 - Lubeka  - Niemcy - odbyło się współorganizowane przez Towarzystwo wykonanie Requiem  Niemieckiego  J.Brahmsa w MUK w Lubece - wykonawcy  Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum,  Domchor Uppsala (Szwecja), Ratzeburger Domchor oraz chóry z Litwy i  Rosji w ramach Filharmonia Europa - dyr.  Neithard Bethke.
 • Grudzień 2007 - współorganizowany przez OTM cykl koncertów kolęd  na starówce w Olsztynie (Collegium Baccalarum - dyr. Wilińska, Collegium Musicum, Cantabile - dyr.  A.Wilińska , Belcanto - dyr. J.Połowianiuk, )


Rok  2008
 • Luty 2008 - odbył się zorganizowany przez OTM koncert  na zamku  w Olsztynie kwartetu smyczkowego  DALI  z Gdańska
 • Marzec 2008 - odbyło się współorganizowane przez Towarzystwo  wykonanie Pasji św. Mateusza J.S.Bacha w MUK w Lubece  - wykonawcy Olsztyński Chór Kameralny  Collegium Musicum, i  Filharmonia Europa - dyr.  Neithard Bethke.
 • Kwiecień  2008 - cykl 4 koncertów pamięci Jana Pawła II  -  wykonawcy Collegium Musicum oraz Sinfonia Viva -  dyr.  T. Radziwinowicz (  Warszawa,  Sierpc,  Maków  Mazowiecki)
 • Kwiecień  2008 - współorganizowany przez OTM wyjazd na koncert  chóralny  do  Nerpelt (  Belgia)  chóru  PSM I i II st. CANTABILE w Olsztynie  -  dyr.  A.Wilińska
 • W październiku i listopadzie 2008r. Chór dokonał nagrań z Filharmonią Olsztyńską -  nie publikowanych dotychczas - utworów  Feliksa Nowowiejskiego - Missa - Stella Maris  oraz Missa Pro Pace na chór i orkiestrę symfoniczną ( rejestracja firmy  DUX).
 • Grudzień 2008r. - wspólnie z MOK, Urzędem  Miasta i organizacjami społecznymi  - organizacja pierwszej Olsztyńskiej Szopki Bożonarodzeniowej na Starówce w Olsztynie


Rok 2009
 • Lipiec  2009r. - międzynarodowy festiwal muzyki religijnej Preveza - Grecja - Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum - II miejsce  - wspólna realizacja i wsparcie finansowe ze strony  Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 • Wrzesień 2009 - koncert w filharmonii narodowej  w Wilnie - wielka Msza h-moll Jana Sebastiana Bacha Olsztyński Chór Kameralny Collegium Musicum - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Województwa Warmińsko - Mazurskiego
 • Wrzesień 2009 - katedra Olsztyn -  wykonanie Mszy  Stella Maris F. Nowowiejskiego
 • Listopad 2009 - organizacja udziału  Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum w V Międzynarodowym  konkursie chóralnym  Varsovia Cantant - II Miejsce
 • Grudzień 2009 - organizacja wspólnie z MOK w Olsztynie I Jarmarku Bożonarodzeniowego w Olsztynie 


2010
 • Maj 2010r. - muzyka F. Nowowiejskiego  - duet fortepian  -  sopran - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn
 • Maj  2010r. - nagranie  i wydanie płyty "Warmio moja miła"  - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn
 • Czerwiec 2010r. - koncert w Archikatedrze Św.Jakuba w Olsztynie  -  w programie Missa Pro Pace F.Nowowiejskiego wraz z Filharmonią pod dyr.J.Przybylskiego
 • Czerwiec 2010r. - zainaugurowaliśmy Olsztyńskie Lato Artystyczne koncertem a capella olsztyńskich chórów:Collegium Musicum, Collegium Bacallarum oraz Cantabile. Dyrygowali A.Wilińska i J.Wiliński.
 • Lipiec  2010r. - koncert  dla mieszkańców Olsztyna Olsztyńskiego  Chóru  Kameralnego  Collegium Musicum  w Archikatedrze w Olsztynie 
 • Lipiec  2010r.  udział  w międzynarodowym  Konkursie Chóralnym  w Fraemunde ( Portugalia) - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn - zdobycie Grand Prix
 • Lipiec  2010r. - 600 - lat  bitwy pod grunwaldem -  W.A. Mozart - Msza Koronacyjna - koncert  w Olsztynie  i  Międzynarodowe Warsztaty Chóralne   w Olsztynie Wystąpił z nami w ramach współpracy chór "Choru Vilnius" P.Gyllasa ,(Litwa)  soliści: A.Karasińska,M.Pańko,T.Garbarczyk i Cz.Gałka, orkiestra "Sinfonia Varmiensis",a nad całością panował dyr.J.Wiliński -  wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn
 • Wrzesień 2010  - wyjazd do Poznania, gdzie    w ramach Festiwalu Muzyki Feliksa Nowowiejskiego w 100- lecie skomponowania "Roty"  Chór  Collegium  Musicum  zaprezentował   Missę Stella Maris z organami tego kompozytora.
 • "Wrzesień 2010. - VI Ogólnopolski Kongres Kulturoznawczy - muzyka Felixa  Nowowiejskiego - koncert  w Olsztynie - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn
 • Październik  2010r.  - koncerty  Chóru  Cantabile podczas 4 Lago di  Garda Music  Fesival  we Włoszech - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn
 • Grudzień  2010r. - koncert  podczas inauguracji II Warmińskiego  Jarmarku  Świątecznego -  Chór  Cantabile  i  Collegium Musicum - wspólna realizacja i  wsparcie finansowe ze strony  Urzędu  Miasta Olsztyn


statystyka